Zespół ekspercki

Poznaj ekspertki i ekspertów, specjalizujących się w rozwoju organizacji, zarządzaniu ludźmi i zespołach międzygeneracyjnych, którzy współtworzyli wszystkie narzędzia w ramach Programu PUAP i współpracowali ze sobą i z Klientami na wszystkich etapach projektu.

Dr Tomasz Dąbrowski

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce. Wprowadził przedmiot „Zarządzanie różnorodnością” do programu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Współtwórca metodyk badawczych (ESA – satysfakcja pracowników, AOC – kultura organizacyjna, Diversity Audit). Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi.

Maciej Głogowski

Maciej Głogowski – certyfikowany trener (Certified International Professional Trainer), konsultant i badacz. Wieloletni manager projektów badawczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, doktorant i pracownik niestacjonarny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu.

Katarzyna Ociepka - Miąsik

Kulturoznawca, socjolog, facylitatorka, moderatorka design thinking, badaczka innowacji społecznych. Autorka rozwiązań i publikacji zakresu zarządzania wiedzą, wiekiem, strategii rozwoju, współpracy międzypokoleniowej w wielu projektach biznesowych i międzynarodowych.

Joanna Pająk

Psycholożka, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera prowadzi zajęcia z zakresu psychologii organizacji, komunikacji, twórczości oraz zachowań konsumenckich. Od kilkunastu lat w praktyce zajmuje się reklamą, marketingiem oraz PR zarówno w agencjach, jak i bezpośrednio pracując z klientami z różnych branż, przedsiębiorstw, startupów i organizacji - obecnie szczególnie w obszarze kultury, innowacji, nowych technologii oraz różnorodności.

Prof. Izabela Stańczyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w HR w grupie kapitałowej. Obszary zainteresowań naukowych autorki koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowania zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzania kompetencjami, doradztwa personalnego. Jest autorką kilkudziesięciu prac zawierających monografie i artykuły z tej dziedziny opublikowanych w Polsce i na świecie.

Dr Roksana Ulatowska

dr Roksana Ulatowska - absolwentka psychologii UJ oraz podyplomowego studium Metody Badań Społecznych w Przedsiębiorstwach, stopień doktora uzyskała na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Członkini zarządu Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Na co dzień pracuje w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, gdzie obecnie jako dziekan zarządza Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Dr Anna Zaroda Dąbrowska

Doświadczony, kreatywny menedżer, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką). Specjalizuje się w tematyce Diversity & Inclusion.
Autorka i ekspertka międzynarodowego projektu Tuned up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity. Ekspertka w projektach innowacyjnych dotyczących zarządzania międzygeneracyjnego oraz leadershipu kobiet (Delphi, 2017). Prowadzi sesje D&I dla menedżerów (m. in dla BBH, State Street, Orlen, VW, PGE).

Logo Unii Europejskiej, EU LOGO
Logo funduszy europejskich